Serveis alt coneixement

Quan cal expertesa per als seus projectes o necessitats

Emmagatzematge

En tot projecte intervé la necessitat de disposar de capacitat d’emmagatzematge, tant pel que fa a les dades en línia com en els backups, altament necessaris.

Som experts en les tecnologies actuals: SAN, SAS, DAS, NAS, Iscsi, FC, discs SAS/SATA/SSD…

La criticitat respecte a les dades o a la velocitat de transmissió, el pressupost disponible, el rendiment i la capacitat són les nostres principals variables a l’hora d’aconsellar una tecnologia o una altre.

Creiem que l’emmagatzemament és possiblement la decisió més crítica a l’hora de dissenyar qualsevol infraestructura de virtualització, tant si és de servidors com d’escriptoris virtuals.

Treballem amb els principals fabricants, com són HP (MSA 2040/1040, HP 3PAR), NetAPP i Synology, emprant protocols bé per bloc o arxiu (SMB/CIFS) segons la necessitat.

L’experiència de la nostra empresa i les certificacions dels fabricants avalen a SistemesCAT per als vostres projectes d’emmagatzemament.

Infraestructura de servidors

Treballem principalment amb servidors HP (games Proliant/Blade), però també ens adaptem als sistemes “legacy” (heretats) que disposi el client, perquè tot i que els nostres enginyers estan certificats amb els servidors HP, tenen alts coneixements en servidors DELL, Cisco, IBM… i com empresa, SistemesCAT manté acords amb tots els fabricants de primera línia.

Virtualització

SistemesCAT té una dilatada experiència de més de 10 anys virtualitzant servidors, emprant sobretot la tecnologia més sólida i estandarditzada, VMware.

Ara bé, tenim sempre present altres fabricants com son Microsoft amb el seu cada cop més potent HyperV, el prestigiós XenServer de Citrix…

A nivell de virtualització d’escriptoris, tenim les opcions 1:1 o 1:100, on les tecnologies dels fabricants existents com: VMware Horizon View, Xen Desktop, Citrix VDI-in-a-box, Ncomputing, VSPACE, 2X, VDI EyeOs o ChromeOS ens donen un ampli ventall d’opcions per tal de cobrir les necessitats del client.

Un entorn de sistemes virtualitzat (servidors i escriptoris) millora significativament l´agilitat en els serveis d´administració i la disponibilitat dels processos de negoci reduint el RPO i RTO en les companyies.

Reducció del TCO

Amb una infraestructura virtual podem aconseguir reduir el cost total de propietat (TCO) reduint dràsticament els costos operatius associats a la gestió i manteniment d’aquesta infraestructura. Encara que la inversió inicial pugui ser en alguns casos superior a una arquitectura tradicional, els beneficis a mig i llarg termini són enormes.

En disposar d’una infraestructura amb una gestió molt més homogènia, sense ineficiències en l’ús dels recursos, i amb una gran automatització en el moviment de càrregues de treball entre els recursos de procés, podent reduir els costos energètics, les hores de tècnics especialistes, els desplaçaments, la formació en múltiples eines de gestió, etc.

Alta disponibilitat i plans de contingència

Parlar d’alta disponibilitat ja no és parlar de molts diners. La virtualització i la centralització de l’emmagatzematge estan permetent la duplicitat d’alguns elements crítics tant en la seguretat com en la connectivitat, permetent a SistemesCAT projectar escenaris d’alta disponibilitat.

Cal dissenyar plans de contingència viables econòmicament i senzills de mantenir. Un bon sistema de còpies ajuda però no és suficient.

Disaster Recovery (Dades)

En el cas de desastres en els sistemes d’emmagatzematge de les dades, en un entorn virtualitzat, podem aconseguir uns temps de recuperació (RTO, Recovery Time Objective) i de punt de restauració (RPO, Recoverty Point Objective) realment sensacionals, i a uns costos molt reduïts.

Podem, per exemple, tenir un sistema secundari d’emmagatzematge replicat del primari, sempre que sigui possible en una ubicació diferent a la principal, i amb discos amb un cost per GB molt menor. Això ens donarà uns RTO i RPO molt bons amb uns costos molt menors als dels sistemes tradicionals.

A més, gràcies a les tecnologies de snapshots virtuals, podem recuperar de forma fàcil i immediata petits desastres com la sobreescriptura d’un fitxer, o la corrupció d’una taula en una base de dades.

Disaster Recovery (Recursos)

En un entorn virtualitzat, la recuperació davant d’un desastre sempre serà més ràpida que en un entorn no virtualitzat, ja que les càrregues de treball seran fàcilment reiniciables en un CPD secundari. Això ens permetrà reduir els costos associats al temps de recuperació d’un desastre.

A més a més, pel fet que les càrregues de treball poden executar-se en recursos de procés diferents als originals, podem tenir un CPD secundari amb hardware de menor rendiment, que executarà les càrregues de treball amb unes prestacions inferiors però suficients fins que tornem a disposar del CPD primari.

SistemesCAT us ajudarà a confeccionar el vostre pla de contingència, estudiant tot el potencial de la vostra infraestructura TIC actual, i projectant els canvis necessaris per a reduir al màxim els temps de RTO i RPO.

En els casos d’absència de CPDs secundaris, SistemesCAT pot proporcionar el material necessari per a la continuïtat del negoci en casos de caiguda total o parcial del CPD principal.

Connectivitat (WAN, LAN, WLAN)

En un món on tot i tothom cal que estigui connectat és necessari emprar els materials adequats i que aquests siguin configurats per mans expertes.

SistemesCAT implementa, modifica i certifica xarxes de cablejat estructurat (parell trenat o fibra òptica) que llavors emprem per implementar:

 • Xarxes locals (LAN) per interconnectar ordinadors, servidors, impressores…
 • Veu per IP (VoIP o ToIP): tecnologia per a mantenir converses amb veu a Internet o a qualsevol xarxa IP.
 • Xarxes d’emmagatzematge: Xarxes FC/iSCSI…

A un nivell més lògic ens trobem amb la necessitat d’implementar DMZs, VLANs… per tal de garantir la seguretat adequada a cada negoci, ja que tot negoci avui dia requereix estar connectat a internet (el que anomenem connectivitat WAN).

La tendència creixent per part dels usuaris a emprar dispositius inalàmbrics (tabletes, smartphones, portàtils…) requereix d’una connectivitat inalàmbrica (WLAN) també anomenades xarxes WiFi.

SistemesCAT implementa i administra xarxes WLAN per tal d’obtenir beneficis com:

 • Mobilitat
 • Estalvi de costos
 • Connectivitat sense cables
 • Seguretat
 • Accés de convidats
Seguretat (a la xarxa, perimetral....)

La seguretat és cada cop més important en els sistemes d’informació.

Ja no parlem únicament de tenir un antivirus en el lloc de treball (endpoint), sinó que la seguretat és molt més que un antivirus.

SistemesCAT implementa aparells de darrera generació a nivell de tallafocs, els que son anomenats UTMs. Populars marques cada cop més conegudes per tothom: Fortinet, Palo Alto, Sophos, SonicWall, Cisco… són les tecnologies que emprem i que els nostres tècnics especialistes coneixen àmpliament amb el recolzament d’una formació continuada.

A nivell de xarxes inalàmbriques l’ús de controladores d’accés (al cloud o en local) ajuden a tenir un major control dels dispositius que accedeixen a la nostra xarxa empresarial.

En l’accés remot dels usuaris a les oficines centrals (VPNs) es poden implementar diferents protocols d’encriptació de dades (IPSec, SSL…) en el que és la comunicació extrem a extrem, però es pot incrementar la seguretat emprant tokens en l’autenticació de l’usuari….

Servidor d'aplicacions

Les aplicacions són les que ajuden els negocis a tenir controls de producció, gestionar magatzems/estoc, facturar, comprar…

SistemesCAT posa molt d’esforç per conèixer bé el negoci del client per tal d’ajudar-lo a implementar unes infraestructures informàtiques prou ben dimensionades per obtenir un alt rendiment a uns costos raonables.

Microsoft RDS (Remote Desktop), Citrix Xenapp, entre d’altres son les tecnologies que utilitzem per tal d’executar les aplicacions empresarials en els diferents servidors, tant físics com virtuals.

L’arquitectura client-servidor continua essent una de les opcions més emprades en l’actualitat, on el servidor ja moltes vegades no està físicament en les oficines del client, sinó que pot estar en el núvol o en una oficina central. Aquí la nostra experiència en telecomunicacions i seguretat són claus.

Serveis Gestionats

Garantir que totes les funcionalitats del seu negoci estiguin disponibles per als usuaris, col.laboradors i clients.

Serveis gestionats enfocats a l’usuari:

 • Servei de classificació d’incidències d’usuari per a grans organitzacions
 • Suport on-site i/o del lloc del treball

Serveis gestionats enfocats al suport de les infraestructures TIC:

 • Gestió de logs
 • Serveis de monitorització, recepció d’alertes i atenció a incidències

Els serveis de monitorització com de gestió de logs poden tenir associats:

 • Serveis d’administració, segons les bones pràctiques dels fabricants i l’expertesa dels nostres tècnics especialistes
 • Serveis d’operació, segons protocols d’actuació/avís establerts amb el client

Els serveis d’administració poden ser:

 • Serveis evolutius
 • Serveis correctius
 • Serveis preventius

Tots els nostres serveis són adaptables a la necessitat de cada client:

 • In situ (On-site), remot, mixt
 • 24×7, festius, fora d’hores, puntes de treball, projectes…

Tots els nostres serveis gestionats estan basats en les millors pràctiques i compleixen les normes ITIL.

Serveis de monitorització, recepció d’alertes i atenció a incidències

La monitorització és un servei que vigila de forma AUTOMÀTICA i PERMANENT la seva xarxa per oferir un report instantani de cadascuna de les fallades dels dispositius o serveis contractats.

Davant un problema de funcionament, l’eina envia, automàticament, un avís als contactes que s’hagin definit (client final i/o partner de suport). L’avís pot ser via correu electrònic o via sms.

El rastreig del sistema i la notificació de les alarmes es realitzen de forma continuada 24x7x365.

Els sistemes de monitorització s’implanten sota les premisses de la ISO 270001 independentment si s’ubiquen a una plataforma de Monitoratge externalitzada (remota), o a les instal•lacions del client final.

Eines emprades solen ser: Nagios, iZinga, PRTG, OpsView, Centreon…

La gestió de logs

La recol·lecció, lectura i tractament dels logs dels SI sempre ha estat una tasca complexa i feixuga. En base al nivell de maduresa del client, així com per compliment legal, sovint es converteix en un requeriment.

SistemesCAT proposa la implementació d’un entorn de Gestió de Logs amb capacitat per indexar la informació i crear informes i cuadres de comanament que facilitin el tractament de la informació.

 • Implantar un entorn de Gestió de Logs basats en un SIEM anomenat Splunk (versió Open limitada o versió Enterprise)
 • Configurar els elements dels que es vol recol•lectar logs (elements de comunicacions, servidors Windows, Servidors Linux,…)
 • Identificar els logs que puguin aportar informació a l’equip de Gestió de la seguretat, administració dels SI i fins i tot, informació de negoci…

Tots els nostres serveis gestionats estan basats en les millors pràctiques i compleixen les normes ITIL.

Outsourcing

SistemesCAT us pot ajudar a externalitzar els serveis de gestió i estalviar una part significativa dels costos, incrementant l’eficàcia i la productivitat mentre allibera els recursos del seu departament per a altres tasques més productives i necessaries per al seu negoci.

Auditories informàtiques / recomanacions

La complexitat dels sistemes informàtics augmenta per moments en la majoria d’empreses o organismes públics, on hi ha intervingut o intervenen molts proveïdors que han implementat el bo i millor de solucions informàtiques per tal de cobrir unes necessitats del client.

Ara bé, no sempre aquesta excel·lència individual fa que sigui global, i és en una auditoria informàtica i sobretot en les recomanacions on podem assessorar quins ajustaments cal fer per tal d’aconseguir la coherència i excel·lència global necessària.

Formació

SistemesCAT pot aportar un alt valor als informàtics que tingueu en plantilla, donat que els nostres especialistes estan formant-se constantment i alhora portant-ho a la pràctica en el gran nombre de clients als qui donem un manteniment global de la seva informàtica.