Projectes I-TiC

Quan cal dimensionar, actualitzar o ampliar la infraestructura TIC del seu negoci

SistemesCAT li ofereix els serveis necessaris per implementar els diferents elements de la seva infraestructura TIC d’acord als seus objectius de rendiment, disponibilitat i seguretat sense sobrepassar el pressupost acordat amb el client.

Projectes d'instal·lació i migració de servidors, serveis i AD

Aquest tipus de projectes requereixen d’una aproximació òptima a les necessitats del client. L’estudi d’aquestes necessitats, la nostra metodologia de projectes, la certificació dels nostres tècnics, les aliances amb els fabricants líders del mercat i la nostra dilatada experiència ens permet garantir la màxima qualitat en les solucions i serveis que oferim.

Dissenyem la solució més adient a les necessitats del client. Instal·lem servidors nous i/o migrem serveis a plataformes o sistemes operatius de darrera generació (Microsoft, Linux…) per obtenir una major seguretat i rendiment dels sistemes.

Migracions i instal·lacions d'Exchange Server

A SistemesCAT som experts en missatgeria Exchange de Microsoft, tant a nivell d’instal·lació, com d’actualització a noves versions, com actuacions puntuals de rendiment o com a conseqüència d’una casuística concreta.

Abans de fer tota migració a noves versions de Microsoft Exchange, analitzem la viabilitat d’un projecte de migració a Google Apps per tal d’abaratir costos al client (sobretot en infraestructura TIC) i millorar la productivitat (treball en col·laboració, etc.).

Projectes de virtualització de servidors

Des de l’inici d’aquesta nova tecnologia la nostra empresa ha virtualitzat servidors amb VMware vSphere a nombrosos clients aconseguint amb èxit els objectius previstos. Hyper-V de Microsoft és una alternativa per a aquells clients que volen reduir costos a nivell de llicenciament i no son tant exigents en les prestacions.

SistemesCAT subministra, instal·la i configura sistemes de virtualització de servidors per aconseguir el màxim rendiment dels servidors físics alhora que garanteix la flexibilitat de programes i dades.

Projectes d’emmagatzemament (Storage)

Actualment la generalització de l’ús de les TIC en tots els àmbits professionals, la gran quantitat de imatges i altres arxius en format electrònic i el continu emmagatzemament de tot plegat, exigeix noves solucions que garanteixin velocitat d’accés i disponibilitat immediata.

SistemesCAT disposa de solucions basades en HP MSA/3PAR… i NetApp i de les suficients certificacions, experiència i expertesa com per dotar a la seva organització d’una infraestructura que li permeti emmagatzemar les dades amb alta seguretat i disponibilitat.

Solucions de comunicacions de veu i dades

Tota infraestructura informàtica es basa en la transmissió d’informació, per tant, disposar d’una xarxa i uns sistemes de comunicació segurs, fiables i flexibles es bàsic pel bon funcionament de l’empresa.

SistemesCAT posa a la seva disposició les solucions i serveis necessaris per aconseguir una xarxa escalable, de fàcil administració i segura, alhora que l’ajudem a aconseguir la convergència de tots els elements que la integren en una única infraestructura.

 • Solucions d’electrònica de xarxa
 • Telefonia IP
 • Xarxes wireless o inalàmbriques
 • Instal·lació i certificació de cablejat estructurat (coure i fibra òptica)
Solucions de seguretat

La seguretat informàtica es bàsica, imprescindible i complexa per tot negoci o entitat.

SistemesCAT posa al seu abast un ventall de tecnologies i eines de diversos fabricants per tal de minimitzar els riscos i mantenir la seva xarxa dins els més elevats estàndards de seguretat.

Projectes de virtualització d'escriptoris

La virtualització d’escriptori o lloc de treball VDI ens ofereix una gestió de recursos i dispositius més simple, més flexible, més segura i ens permet, un entorn més senzill per a l’usuari i especialment una desatenció del lloc de treball. Els fabricants punters en VDI son VMware, Citrix i Microsoft, en la part de programari de virtualització, o HP per a la infraestructura de maquinari, qui conjuntament ens ofereixen solucions avançades i altament provades per a la virtualització del lloc de treball.

Solucions per CPD's

On s’allotgen els servidors, les cabines i el networking, entre altres components, és el CPD o Centre de Procés de Dades.

SistemesCAT assessora i ajuda a dissenyar òptimament un CPD des de totes les vessants:

 • Protecció contra intrusió
 • Protecció contra foc extern
 • Protecció contra inundacions
 • Aïllaments tèrmics i acústics
 • Sistema de climatització
 • Sistemes elèctrics
 • SAI’s
 • Cablejat estructurat
 • Sistemes de monitorització externa
Plans de contingència

Com més depengui el seu negoci de la tecnologia més li cal un Pla de Contingència. I què és un pla de contingència? És el que li permet garantir que en el termini acordat vostè recuperarà al 100% els serveis de la seva infraestructura TI.

La majoria de les organitzacions i empreses no poden acceptar estar en risc de parada per la reposició dels danys causats, per la facturació perduda, per la pèrdua d’oportunitats de negoci, inclús pels riscos legals, per tant és important avançar-se i realitzar un pla de Contingència que analitzi la seva infraestructura actual i exposi els requeriments per redundar els components informàtics bàsics per l’activitat empresarial.

SistemesCAT us adjudar a reduir els vostres temps de RTO i RPO.

Còpies de seguretat

Avui dia és impensable no disposar de sistemes de còpies de seguretat de les dades i programes que es realitzin de forma continua i autònomament.

SistemesCAT subministra, instal.la i configura sistemes de còpies de seguretat des de seguretat en cinta, disc local (NAS, SAN…) o disc al núvol i amb els millors programaris del mercat (Symantec, Veeam Backup…), per realitzar còpies globals i alhora especifiques de les màquines físiques i virtuals de l’empresa.