Manteniment integral

Quan el millor és externalitzar els serveis TIC

A SistemesCAT sabem que determinades empreses i organitzacions no disposen d’estructura suficient com per incorporar dins la seva organització personal per la gestió i el manteniment de la seva infraestructura informàtica, per aquestes empreses a SistemesCAT actuem com el seu departament informàtic extern. A aquests clients els anomenem clients “globals” i els oferim un seguit de serveis que de major a menor tenen un objectiu “La despreocupació i desatenció del client envers el seu sistema informàtic, focalitzant la seva atenció en el seu negoci”.

Aquests serveis són els següents:

CIMAG
Contracte Informàtic de Manteniment Anual Global

El nostre servei estrella pels clients globals. Que comprèn tot un ventall de serveis presencials i remots, preventius, reactius i proactius, altament estudiats i que conformen un solució integral de departament informàtic extern:

  • Monitorització periòdica del CPD i elements crítics
  • Revisions periòdiques presencials amb 14 tasques de checking-list, incloses tasques de control i gestió de manteniments i garanties del maquinari i programari del client, gestió de còpies de seguretat, tasques evolutives i preventives, resolució d’incidències no urgents, etc..
  • Pack d’hores presencial/telefònic/remot per resoldre les incidències urgents.

Aquest producte, com la resta es dimensiona a les necessitats del client.

SIPE
Servei Informàtic Preventiu Extern

Servei únicament preventiu i periòdic. Es calcula pel número de servidor/s + pc´s existents a casa del client. Aquest tipus de contracte, comprèn l’Assistència Tècnica Preventiva i Periòdica dels equips informàtics del client i es basa en dos punts bàsics d´actuació:

  • El testeig preventiu dels equips informàtics del client, pc´s, impressores i especialment el/s servidors i les còpies i sistemes de seguretat
  • El control dels protocols de seguretat dels usuaris de xarxa envers el software instal·lat i usat a l´empresa
Pack d'hores

Pack d’hores per a actuacions presencials, telefòniques o remotes tant de caire reactiu com preventiu o evolutiu, que el client usa a la seva comoditat i sense data de caducitat.

Hora de servei tècnic

Hores de servei tècnic per a actuacions presencials, telefòniques o remotes tant de caire reactiu com preventiu o evolutiu, a petició del client

Formació

Realitzem formacions especifiques de les nostres àrees d’especialització i coneixement dimensionades a les necessitats del client.

Servei d'urgències fora d'horari

Servei reactiu telefònic, presencial o remot prèvia trucada al telèfon del servei d´Urgències fora d´hores laborables. Aquest servei es dóna els dies feiners des de les 19h a les 9h del matí següent, més els caps de setmana i dies festius i té associat un cànon de disponibilitat més la facturació de les hores emprades a un preu especial.

LOPD

Servei d’adequació integral a la Llei Orgànica de Protecció de Dades: Des de l’assessorament, la tramitació i gestió o únicament la destrucció amb maquinari o programari específic i la posterior emissió de la documentació d’acompliment LOPD (informe).

Final cicle de vida

Com a empresa compromesa amb el medi ambient, realitza les accions de revenda o reciclatge del maquinari dels seus clients, quan han arribat al seu final de cicle de vida, seguint els canals i mecanismes que l’administració pública posa al nostre abast per prevenir qualsevol impacte que es pugui generar sobre el medi ambient.